Горска Сертификация

В тази секция можете се запознаете със Доклада за Горите с висока консервационна стойност, който е неразделна част от процеса на горска сертификация. 

Изтегли прикаченият файл