Инвестиционно намерение

Поради наличието при нашия партньор СВИЛОЗА АД на големи количества нестандартна дървесина (бук, дъб, ясен, акация) ние възнамеряваме да изградим мощност за производство на дървени детайли за нуждите на бита, строителството, мебелната промишленост и други.