ЕкоПелети

„Екотекника” ЕООД инвестира в пелетна инсталация, която е пусната в експлоатация в края на м. Октомври 2010 г.. Тя е още един възможен източник на енергия.

Крайният продукт се получава при пресоване на дървесни стърготини от широколистна дървесина и е с размери 6 мм(диаметър) и с дължина до 30мм. Пелетите са подходящи за употреба при всякакви пелетни горелки и котли.

Пелетите от широколистна дървесина са със следните параметри:
- Калоричност - 5,10 КВт/кг.
- Съдържание на сяра - 0,003%
- Плътност - 1,25 кг/дм³
- Диаметър - 6мм
- Пакетирани в полиетиленови торби по 15 кг., 70 чувала на палет, опаковани в стреч фолио. Теглото на един палет е 1050кг.

- Пакетирани в биг бегове по 1000 кг.

 

За повече информация, моля свържете се с търговския ни отдел:


- тел: 0886477667, e-mail: aferdinandova@ekoteknika.com