Инвестиционно предложение

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение

"Жилищно-административна сграда в УПИ XIX2096, кв.53, гр. Свищов"

 

Изтегли прикаченият файл