Екология

Екотекника развива своята дейност в хармония с природата, като следи за последователното изпълнение на политиката на Дружеството в областта на околната среда. 

Компанията реализира редица екологични проекти, следвайки отговорната си политика в областта като основен израз на корпоративната социална отговорност на групата „Свилоза”.