За контакти

Екотекника
София 1404
Бул.България
Бокар 19А
Тел.+359 886 021368

Търговски отдел:

Тел: +359 886 477667

e-mail: aferdinandova@ekoteknika.com

Производствена база

Гр.Свищов
Западна индустриална зона

 

Българска Технологична Платформа на Горския Сектор
www.bulgarianforestplatform.org

 

Forest based Sector Technology Platform
www.forestplatform.org