Кои сме ние?

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци.

Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна биомаса и произважда екопелети.

 

Обща визия:

Утилизирането на отпадна биомаса заема ключово място в едно природосъобразно общество.То представлява една конкурентноспособна индустрия, базирана на знание, която насърчава разширената употреба на възобновими ресурси.С дейността си фирмата се стреми да осигури своя социален принос в контекста на био-базираната, ориентирана към клиента европейска икономика, щадяща околната среда.