Екотекника

 

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, стопанисване на гори и производство на висококачествени дървесни пелети.

Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform.

Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника произважда висококачествени дървесни пелети.